Om Sök hantverkare

På Sök hantverkare hittar du bara #riktigahantverkare, det vill säga hantverkare som är medlemmar i Hantverkarnas Riksorganisation. Här hittar du hantverkare som känner yrkesstolthet och är måna om att leverera riktigt bra hantverk. Hantverkarnas Riksorganisation samlar branschorganisationer och lokala hantverksföreningar och har medlemmar över hela Sverige.

Vill du synas på Sök hantverkare?

Vill du synas bland hantverkarna på Sök hantverkare? Då behöver du vara medlem i någon av de anslutna hantverksföreningarna eller branschorganisationerna.

Medlemmarna i Hantverkarna är riktiga hantverkare som står för kunnande och kvalitet. Som medlem ansluter du dig både till vår gemenskap och till vår kvalitetspolicy. Ett medlemskap är en garanti för kunder och uppdragsgivare om din hantverksskicklighet.

Hantverkarnas kvalitetspolicy

Hantverkarnas Riksorganisations medlem:

  1. Bör ha yrkesbevis, gesällbrev, mästarbrev eller annan jämförbar dokumenterad yrkeserfarenhet.
  2. Ska ta ansvar för att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt och att alltid väga in miljöaspekter.
  3. Ska sträva efter att göra ett fullgott arbete och att varje affär ska vara till belåtenhet för båda parter.
  4. Ska utföra sitt arbete så att kvaliteten syns, känns och består.
  5. Ska ta reklamationer på allvar.